MØTER / REFERAT

Referat

01.10.2020

klubbmøte

På grunn av Korona-situasjonen har det ikke vært møter i klubben siden mars. Det første møtet i rotaryåret 2020 - 2021 ble derfor holdt 1. oktober. Fordi det foregår renovering og ombygging  på St. Elisabeth Hotel og Helsehus, er møtene foreløpig lagt til Amalie Hotel. På det første møtet deltok det 17 medlemmer.

Presidenten og sekretæren forbereder det første møtet i rotaryåret. Presidentkjede, deltakerliste og håndsprit er nødvendig rekvisitter.     
                                                                                                                                                                                        (Foto: Øystein Skille)

Presidenten orienterte om aktiviteter i perioden med nedstenging  og møtefri. 

Virksomheten i vårhalvåret ble sterkt preget av forholdet omkring utvikslingsstudenten fra Argentina. Koronasituasjonen skapte problemer både for oppholdet og for returen til heimlandet. Presidenten takket de medlemmene og familiene til enkelte medlemmer som bidro til at en til slutt fikk løst de praktiske vanskelighetene. 

Sammen med Tromsø Rotaryklubb arrangerer klubben RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), som er et lederprogram for unge talenter i alderen 18 - 35 år. Programmet gjennomføres i Tromsø og Bodø høsten 2020, og i Alta og Mo i Rana våren 2021. Rotary sin oppgave er å rekruttere deltakere, samt å skaffe erfarne ledere fra næringslivet og offentlig forvaltning som mentorer. Det faglige  ansvaret har Nordnorsk Lederuutevikling, og programmet støttes sterkt økonomisk fra Sparebank 1 Nord-Norge. Planen var å ta opp 24 deltakere i Tromsø, men søkningen var så stor at det til slutt ble tatt opp  30 deltakere. 

Sammen med Tromsø Rotaryklubb er klubben blitt anmodet av distriktsguvernøren om å bidra til å få opp igjen aktiviteten i Finnsnes Rotaryklubb. Presidenten har deltatt i et møte på Finnsnes i den anledning.

Det  ble diskusjon om møtevirksomheten framover,og det var enighet om å arrangere ukentlige møter for resten av høsten. I den nærmeste tida vil møtene bli flyttet til Enter Amalie Hotel. Den planlagte lutefiskaften blir avlyst på grunna av smittevernproblemene.

Det kom mange gode forslag til aktuelle foredrag og foredragsholdere, og blant annet var det et ønske om å gjennomføre yrkesforedrag for å bli kjent med de nye medlemmene

08.10.2020

 klubbmøte

Kveldens foredragsholder, Yngve Voktor, var i koronakarantene, så hans foredrag måtte utgå. Yngve kommer tilbake ved en seinere  for  å fortelle om Tromsøområdets Regionråd.

I mangel av den oppsatte foredragsholderen fortalte Øystein 'Skille om oppvekst og ungdomstid i 'Vadsø og Øst-Finnmark i tida like etter krigen.


15.10.2020

tromsøbadet etter oppstartvansker og  koronakrise

Ved  åpningen av Tromsøbadet var tilstrømmingen av badegjester større enn de hadde kalkulert med, og alt så lovende ut. Men så fikk de tekniske  problemer  og måtte stenge av deler av anlegget. Når alt begynte å komme i orden igjen, kom koronapandemien med full nedstenging i mars 2020, og 78 av 80 ansatte ble permittert. Daglig leder Siv-Hege Helsing Schrøen fortalte om den første tida med drift av Tromsøbadet.

Men nå er det full aktivitet  igjen, og alle permitterte ansatte er tilbake på jobb. Badet er åpent alle dager fra klokka 0600 til klokka 2200 om kvelden med skolesvømming, idretten sin trening og vanlig badende publikum. Og det trenges dersom økonomien skal gå i hop. Tromsøbadet er kommunalt foretak, og målet er at driftsinntektene skal dekke driftskostnadene. Investeringene er ført i kommunens regnskap, og kapitalkostnadene skal dekkes av kommunen. Første kostnadsoverslag for bygginga var beregnet til 699  millioner, men prislappen kom til slutt på over en milliard kroner. Finansieringa er dekket blant annet med tilskudd fra Enova, tippemidler og kommunale låneopptak. 

Foruten billettsalget til badegjestene kommer inntektene fra matsalg og andre aktiviteter. De har nylig ansatt en egen aktivitetsleder som skal bidra til å øke inntektsmulighetene. Målet er at badet skal klare seg økonomisk uten tilskudd fra kommunen.


22.10.2020

tromsøområdets regionråd

En sammenslåing av Tromsøområdets regionråd og Nord-Troms regionråd til et interkommunalt politisk råd kan gi et organ med mer politisk gjennomslagskraft. En ny lov fra 2020 i forbindelse med regionreformen åpner for omdanning av regionrådene.  I motsetning til dagens regionråd kan interkommunalt politisk råd behandle saker som går på tvers av kommunegrensene og det kan gis myndighet til å treffe vedtak om interne forhold i samarbeidet mellom kommunene. 

Daglig leder i Tromsøområdets regionråd, Yngve Voktor orienterte om dagens regionråd, som er et samarbeid mellom kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Rådet har et arbeidsutvalg som består av ordførerne, varaordførerne og en politiker fra opposisjonen i hver av kommunene. Dessuten har rådmann eller administrasjonssjef møterett. 'Rådet kan arbeide med saker som er felles for kommunene, som næringsutvikling, samferdsel og infrastruktur og kommunal økonomi. Eksempler på prosjekter det har vært arbeidet med er "Ung region" (trivsel for ungdom), kystsoneplan, partnerskapsavtale med Universitetet i Tromsø og samhandlingsreformen.  Rådet kan imidlertid ikke treffe vedtak som binder kommunene, så den politiske behandlingen av sakene skjer i de enkelte kommunene.


29.10.2020

Råfisklaget og norsk villfisknæring

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Næringslivets hus
Adresse: Grøønnegata 63, 4. etasje
Postnummer: 9008
Sted: Tromsø
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...